ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέρος ΙΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης

ΑΘΗΝΑ 2002

 

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    

Πρόλογος
Πρόλογος 2ης Έκδοσης
Πρόλογος 3ης Έκδοσης

Κεφλαιο Ι: Οι ιδες των μαθητν
Κεφάλαιο II: Η θεωρητική βάση της εποικοδόμησης της γνώσης
Κεφάλαιο III: Ο ρόλος της γλώσσας στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Κεφάλαιο IV: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα

Κεφάλαιο V: Διδακτικές προσεγγίσεις
Κεφάλαιο VI: Εργαλεία των διδακτικών προσεγγίσεων
Κεφάλαιο VII: Η συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
Κεφάλαιο VIII: Ο ρόλος της πρακτικής εργασίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
Κεφάλαιο IX: Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και οι νέες Τεχνολογίες
Κεφάλαιο Χ: Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Κεφάλαιο XI: Το μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στιςΦυσικές Επιστήμες
Κεφάλαιο XII: Ο ρόλος του δασκάλου
Κεφάλαιο XIII: Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες
Κεφάλαιο XIV: Οι νέες τάσεις στην έρευνα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
Κεφάλαιο XV: Οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών σε μερικές βασικές έννοιες
Κεφάλαιο XVI: Παραδείγματα διδασκαλιών με βάση την εποικοδομητική προσέγγιση
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ευρετήριο Κυρίων Ονομάτων
Α. Ξενόγλωσσα
Β. Ελληνικά
Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων
 
Ναυαρίνου 13α,10680, Αθήνα Τηλ.: 210 3688036 - Fax: 210 3688036
13a, Navarinou Str., Athens Τel.: 210 3688036-Fax: 210 3688036
H ανάπτυξη του ιστοχώρου πραγματοποιήθηκε από τον καθ. Παν. Κόκκοτα και τους συνεργάτες του.
www.primedu.uoa.gr/sciedu © 2004 All rights reserved - e-mail: estamoulis@sch.gr