Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε βιβλία που έγραψε ο καθ. Παν. Κόκκοτας και οι συνεργάτες του, καθώς και βιβλία τα οποία επιμελήθηκε την έκδοση στα ελληνικά.
 
 

 
     
Ναυαρίνου 13α,10680, Αθήνα Τηλ.: 210 3688036 - Fax: 210 3688036
13a, Navarinou Str., Athens Τel.: 210 3688036-Fax: 210 3688036
H ανάπτυξη του ιστοχώρου πραγματοποιήθηκε από τον καθ. Παν. Κόκκοτα και τους συνεργάτες του.
www.primedu.uoa.gr/sciedu © 2004 All rights reserved - e-mail: estamoulis@sch.gr