Ο κ. Κόκκοτας με τους συνεργάτες του

σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, συμμετέχουν και συνεργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επίσης διοργανώνουν και συμμετέχουν σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια.

Ομάδα υπο την εποπτεία του ομ. καθ. Π. Κόκκοτα συμμετείχε στο διαγωνισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη συγγραφή των Βιβλίων "Μελέτη Περιβάλλοντος" για την Γ΄και Δ΄τάξη Δημοτικού. Η συγγραφή βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο.
Ομάδα υπο την εποπτεία του ομ. καθ. Π. Κόκκοτα συμμετείχε στο διαγωνισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη συγγραφή του Βιβλίου "Μελέτη Περιβάλλοντος" για την Α΄τάξη Δημοτικού. Η συγγραφή βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο.
Ομάδα υπο την εποπτεία του ομ. καθ. Π. Κόκκοτα συμμετείχε στο διαγωνισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη δημιουργία λογισμικού για τη Μελέτη Περιβάλλοντος των Α, Β, Γ και Δ΄τάξη Δημοτικού.
Ναυαρίνου 13α,10680, Αθήνα Τηλ.: 210 3688036 - Fax: 210 3688036
13a, Navarinou Str., Athens Τel.: 210 3688036-Fax: 210 3688036
H ανάπτυξη του ιστοχώρου πραγματοποιήθηκε από τον καθ. Παν. Κόκκοτα και τους συνεργάτες του.
www.primedu.uoa.gr/sciedu © 2004 All rights reserved - e-mail: estamoulis@sch.gr