Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

National and Kapodistrian
University of Athens
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Κοινωνιολογίας 

Γραφείο:
Ιπποκράτους 20, Αθήνα 
Τ.Κ. 106 80
Επικοινωνία
Τηλ.:210.36.88.517, 210.36.88.518 
e-mail: ddaskal@primedu.uoa.gr
DIMOSTHENIS DASKALAKIS
PROFESSOR
of Sociology

Office:
 20, Hippokratous Str, Athens,
P.C. 106 80
Communication
Τel.:0030210.36.88.517,0030210.36.88.518 
e-mail: ddaskal@primedu.uoa.gr 

Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών - Social Sciences Research Laboratory

Παρατηρητήριο Μελέτης της Παιδικής Ηλικίας - Observatory for the Study of Childhood