Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών


National and Kapodistrian
University of Athens
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Κοινωνιολογίας

Γραφείο:
Ιπποκράτους 20, Αθήνα
Τ.Κ. 106 80
Επικοινωνία
Τηλ.:210.36.88.517, 210.36.88.518
e-mail:
ddaskal@primedu.uoa.gr
DIMOSTHENIS DASKALAKIS
PROFESSOR
of Sociology

Office:
20, Hippokratous Str, Athens,
P.C. 106 80
Communication
Τel.:0030210.36.88.517, 0030210.36.88.518
e-mail: ddaskal@primedu.uoa.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018

 

·      Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών

·      Ιστορικές και κοινωνιολογικές όψεις της βιομηχανικής κοινωνίας

·      Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας και τα δικαιώματα του παιδιού

·      Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και παιδική ηλικία

·      Κοινωνιολογικές όψεις της εκπαίδευσης: σύγχρονη θεωρία, ιστορία και έρευνα 

·      Κοινωνικές διακρίσεις και μειονότητες στην αγορά εργασίας