Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών


National and Kapodistrian
University of Athens
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Κοινωνιολογίας

Γραφείο:
Ιπποκράτους 20, Αθήνα
Τ.Κ. 106 80
Επικοινωνία
Τηλ.:210.36.88.517, 210.36.88.518
e-mail:
ddaskal@primedu.uoa.gr
DIMOSTHENIS DASKALAKIS
PROFESSOR
of Sociology

Office:
20, Hippokratous Str, Athens,
P.C. 106 80
Communication
Τel.:0030210.36.88.517, 0030210.36.88.518
e-mail: ddaskal@primedu.uoa.gr

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκει στο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. τα μαθήματα: «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ), «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία» (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ), «Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας και τα Δικαιώματα του Παιδιού» (ΕΠΙΛΟΓΗΣ), «Νέα Τεχνολογία, Εργασία και Εκπαίδευση» (ΕΠΙΛΟΓΗΣ), «Πολιτισμός, Θρησκεία και Εκπαίδευση στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης» (ΕΠΙΛΟΓΗΣ). Έχει, επίσης, διδάξει για τρία χρόνια το μάθημα «Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Εκπαιδευτικό Περιβάλλον» (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ).

Σε Μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα: «Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών», «Ιστορικές και κοινωνιολογικές όψεις της βιομηχανικής κοινωνίας», «Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας και τα δικαιώματα του παιδιού», «Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και παιδική ηλικία», «Κοινωνιολογικές όψεις της εκπαίδευσης: σύγχρονη θεωρία, ιστορία και έρευνα», «Κοινωνικές διακρίσεις και μειονότητες στην αγορά εργασίας».

Σε Μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει το μάθημα «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» στο «Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» του Π.Τ.Δ.Ε. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Ε.Κ.Π.Α. με το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το μάθημα «Κοινωνιολογία της Εργασίας και των Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός" του Τμήματος ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τα μαθήματα «Κοινωνικές Διακρίσεις στην Αγοράς Εργασίας, Φύλο και Μειονότητες», «Αγορά Εργασίας, Παιδική Εργασία-Εκμετάλλευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός» και «Πολιτικές Αγοράς Εργασίας, Μειονότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία».

Επίσης, έχει διδάξει επί σειρά ετών σε άλλες Κατευθύνσεις του ιδίου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τα μαθήματα «Γενική Κοινωνιολογία» και «Επιστημολογία και Γνωσιοθεωρία» καθώς και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: α) (1997-2004) του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου τα μαθήματα «Κοινωνικές Ανισότητες στην Αγορά Εργασίας», «Νέες Τεχνολογίες στις Οργανώσεις» και «Εργασιακές Σχέσεις», και β) (2011-2012) του Τμήματος ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το μάθημα «Κοινωνιολογία της Εργασίας και των Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων».

Σε προπτυχιακό επίπεδο έχει, επίσης, διδάξει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στην Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας και στην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ.