Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών


National and Kapodistrian
University of Athens
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Κοινωνιολογίας

Γραφείο:
Ιπποκράτους 20, Αθήνα
Τ.Κ. 106 80
Επικοινωνία
Τηλ.:210.36.88.517, 210.36.88.518
e-mail:
ddaskal@primedu.uoa.gr
DIMOSTHENIS DASKALAKIS
PROFESSOR
of Sociology

Office:
20, Hippokratous Str, Athens,
P.C. 106 80
Communication
Τel.:0030210.36.88.517, 0030210.36.88.518
e-mail: ddaskal@primedu.uoa.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δημοσθένης Ι. Δασκαλάκης είναι από το 2004 Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμων Αγωγής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. (01.01.2013 - 31.08.2014), Μέλος της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επί διετία Διευθυντής του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και Διευθυντής του Εργαστηριού Κοινωνικών Επιστημών του ιδίου Τμήματος.

Επίσης, είναι Υπεύθυνος του «Παρατηρητηρίου Μελέτης της Παιδικής Ηλικίας» του Εργαστηρίου Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο έχει διατελέσει και Διευθυντής.

Από το 2005 μέχρι σήμερα διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος της Κατεύθυνσης: «Κοινωνιολογία Εργασίας, πολιτικές αγοράς εργασίας-μειονότητες-παιδική ηλικία» και από το 2015 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της Κατεύθυνσης: «Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σπουδές - Τίτλοι Σπουδών: Το 1986 έλαβε το Πτυχίο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «λίαν καλώς». Το 1992 ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με μνεία «άριστα». Θέμα Διατριβής: «Το Εργασιακό Καθεστώς του Προσωπικού των Δημοσίων Επιχειρήσεων».

Μετεκπαίδευση - Επιμόρφωση: στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης σε θέματα βιομηχανικών σχέσεων, βιομηχανικής κοινωνιολογίας, βιομηχανικής δημοκρατίας, κυβερνητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στην εργασία, στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια σε θέματα βιομηχανικών σχέσεων, στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων.

Επαγγελματική - Επιστημονική δραστηριότητα

Έχει διατελέσει μέλος Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Κοινωνιολογία» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, στέλεχος και Διευθυντής του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) για την επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας, εξωτερικός συνεργάτης της Γ.Σ.Ε.Ε. και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ), Συνεργάτης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (EΣΕΕ), ενώ συμμετείχε και σε πολλά Συμβούλια και Επιτροπές Ειδικών Εμπειρογνωμόνων.

Ως ειδικός εμπειρογνώμων έχει συμμετάσχει ως μέλος σε υψηλού επιπέδου Συμβούλια και Επιτροπές και ειδικότερα: στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.) και στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.), στα Δ.Σ. του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) καθώς και σε Μεικτές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων των κοινωνικών εταίρων. Επίσης, έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολλά άτυπα και επίσημα Fora της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις θεματικές: α) νέες τεχνολογίες-εργασία-εκπαίδευση, β) κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην κοινωνία και η κοινωνική μεταβολή, γ) κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας, μειονότητες, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός.

Διδασκαλία

Σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκει στο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. τα μαθήματα: «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ), «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία» (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ), «Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας και τα Δικαιώματα του Παιδιού» (ΕΠΙΛΟΓΗΣ), «Νέα Τεχνολογία, Εργασία και Εκπαίδευση» (ΕΠΙΛΟΓΗΣ), «Πολιτισμός, Θρησκεία και Εκπαίδευση στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης» (ΕΠΙΛΟΓΗΣ). Έχει, επίσης, διδάξει για τρία χρόνια το μάθημα «Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Εκπαιδευτικό Περιβάλλον» (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ).

Σε Μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα: «Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών», «Ιστορικές και κοινωνιολογικές όψεις της βιομηχανικής κοινωνίας», «Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας και τα δικαιώματα του παιδιού», «Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και παιδική ηλικία», «Κοινωνιολογικές όψεις της εκπαίδευσης: σύγχρονη θεωρία, ιστορία και έρευνα», «Κοινωνικές διακρίσεις και μειονότητες στην αγορά εργασίας».

Σε Μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει το μάθημα «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» στο «Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» του Π.Τ.Δ.Ε. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Ε.Κ.Π.Α. με το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το μάθημα «Κοινωνιολογία της Εργασίας και των Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός" του Τμήματος ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τα μαθήματα «Κοινωνικές Διακρίσεις στην Αγοράς Εργασίας, Φύλο και Μειονότητες», «Αγορά Εργασίας, Παιδική Εργασία-Εκμετάλλευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός» και «Πολιτικές Αγοράς Εργασίας, Μειονότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία».

Επίσης, έχει διδάξει επί σειρά ετών σε άλλες Κατευθύνσεις του ιδίου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τα μαθήματα «Γενική Κοινωνιολογία» και «Επιστημολογία και Γνωσιοθεωρία» καθώς και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: α) (1997-2004) του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου τα μαθήματα «Κοινωνικές Ανισότητες στην Αγορά Εργασίας», «Νέες Τεχνολογίες στις Οργανώσεις» και «Εργασιακές Σχέσεις», και β) (2011-2012) του Τμήματος ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το μάθημα «Κοινωνιολογία της Εργασίας και των Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων».

Σε προπτυχιακό επίπεδο έχει, επίσης, διδάξει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στην Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας και στην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ.

Συμμετοχή σε Επιστημονικούς Φορείς

Συμμετέχει ως μέλος στο International Sociological Association (I.S.A.), στην Εταιρία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ως επίτιμο μέλος στο Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων.

Λοιπή Επιστημονική Δραστηριότητα

Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές εθνικών και διεθνών Συνεδρίων.
Έχει αναλάβει την πρωτοβουλία σημαντικών επιστημονικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, ενώ καθιέρωσε για πρώτη φορά στο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων.
Έχει επιβλέψει πολλές δεκάδες μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και αρκετές διδακτορικές διατριβές.
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εκλεκτορικών σωμάτων και τριμελών εισηγητικών επιτροπών για την εκλογή μελών Δ.Ε.Π.  
Έχει πραγματοποιήσει ερευνητικές εργασίες για λογαριασμό της Ελληνικής Επιτροπής της
Unicef.
Επίσης, έχει διατελέσει κριτικός αναγνώστης βιβλίων καθώς και μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Μελέτης που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελληνικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τίτλο: «Αξιολόγηση της Πολιτικής της Αγοράς Εργασίας και Εκτίμηση της Συμβολής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στην Ελλάδα από το έτος 1997 μέχρι 2001».

Από το 2014 έχει τη Διεύθυνση της Επιστημονικής Σειράς: «Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία και Έρευνα», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, στην οποία έχουν εκδοθεί ή βρίσκονται υπό δημοσίευση τουλάχιστον έξι (6) μονογραφίες

Δημόσιες Θέσεις που έχει αναλάβει. Διαθέτει πλούσια διοικητική εμπειρία καθώς έχει διατελέσει δημόσιος λειτουργός σε πολλές σημαντικές δημόσιες θέσεις. Ειδικότερα, έχει διατελέσει:

(Αύγουστος 2010 – Ιανουάριος 2011): Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(Αύγουστος 2010 – Ιανουάριος 2011): Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας

(1998-2000 και 2002-2004): δύο φορές Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(1998-2000 και 2002-2004): Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης

(2001– 2002): Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

(2001): Πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας

(1997-1998): Υποδιοικητής του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άλλη δραστηριότητα: (1994-2004): μέλος Δ.Σ. και β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών «ΙΣΤΑΜΕ-Ανδρέας Παπανδρέου». Επίσης, διετέλεσε (2000-2004) Ειδικός Συνεργάτης (άμισθος) του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Στρατιωτική Θητεία: Έχει υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία (1988-1990)