Βασικές θέσεις της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

 

1. Θεωρίες μάθησης και διδακτικά μοντέλα
2. Η επιστημονική μέθοδος - οι διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου
3. Η συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
4. Διεπιστημονική προσέγγιση
5. Οι ιδέες των μαθητών
6. Ο ρόλος του πειράματος στα διάφορα διδακτικά μοντέλα
7. Η διδασκαλία στην πράξη
8. Διδακτική ενότητα: Η άνωση στα υγρά
Α) Ανακαλυπτική προσέγγιση
Β) Εποικοδομητική Προσέγγιση

9. Τα εργαλεία των διδακτικών προσεγγίσεων

Ναυαρίνου 13α,10680, Αθήνα Τηλ.: 210 3688036 - Fax: 210 3688036
13a, Navarinou Str., Athens Τel.: 210 3688036-Fax: 210 3688036
H ανάπτυξη του ιστοχώρου πραγματοποιήθηκε από τον καθ. Παν. Κόκκοτα και τους συνεργάτες του.
www.primedu.uoa.gr/sciedu © 2004 All rights reserved - e-mail: estamoulis@sch.gr