1. Καινοτομικές προσεγγίσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία /μάθηση των εννοιών που περιγράφουν / ερμηνεύουν την έμβια και την άβια ύλη και φαινόμενα που παρατηρούνται σ' αυτές.

2. Εποικοδομητική διδασκαλία της ενότητας "Τα σώματα, τα φαινόμενα και η δομή της ύλης" στην Ε' Δημοτικού

3. “Πολλαπλές Αναπαραστάσεις- Διαθεματική προσέγγιση (ιστορική-επιστημολογική) μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών”.     
Ναυαρίνου 13α,10680, Αθήνα Τηλ.: 210 3688036 - Fax: 210 3688036
13a, Navarinou Str., Athens Τel.: 210 3688036-Fax: 210 3688036
H ανάπτυξη του ιστοχώρου πραγματοποιήθηκε από τον καθ. Παν. Κόκκοτα και τους συνεργάτες του.
www.primedu.uoa.gr/sciedu © 2004 All rights reserved - e-mail: estamoulis@sch.gr