ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΚΟΚΚΟΤΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

προσωπικά στοιχεία Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

συμμετοχή σε συνέδρια

ελληνικά

διεθνή

ερευνητικά προγράμματα

εσωτερικού

εξωτερικού

δημοσιεύσεις

σε πρακτικά συνεδρίων

σε περιοδικά

βιβλία

άρθρα - συμβολές

επιμέλειες

συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια

συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια

συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΤΟΥ Π. ΚΟΚΚΟΤΑ, 

Ομ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 

ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

 

Είμαι πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Διορίστηκα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και υπηρέτησα σε αυτή ως το 1982. Με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. σπούδασα Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας. 

Το χρονικό διάστημα 1982-1984 υπηρέτησα με απόσπαση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όπου εργάστηκα στην ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων Φυσικής και στη συγγραφή σχολικών βιβλίων Φυσικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τάξεις Α΄ και Γ΄ Λυκείου βιβλίο Δέσμης).

Το 1984 επιλέχτηκα Σχολικός Σύμβουλος των Φυσικών και το 1987 ειδικός επιστήμονας στο Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Αθηνών για την διδασκαλία των μαθημάτων Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Φυσική. 

Το 1990 εκλέχτηκα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του ίδιου τμήματος και στο γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική της Φυσικής. Το 1995 εκλέχτηκα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του ίδιου τμήματος και στο γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Από το 1987 έως σήμερα διδάσκω το μάθημα: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών που είναι υποχρεωτικό για τους τεταρτοετείς φοιτητές του τμήματος. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1987-88 και 1988-89 δίδαξα και το μάθημα Φυσική ΙΙ που αναφέρεται στον Ηλεκτρισμό και τη Νεώτερη Φυσική. Από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93 διδάσκω και το μάθημα Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας (χρήση) το οποίο είναι μάθημα επιλογής. Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 διδάσκω και το μάθημα: Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες.

Μέχρι σήμερα έχω παρουσιάσει σε συνέδρια ή δημοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά που λειτουργούν με το σύστημα των κριτών 55 εργασίες οι περισσότερες των οποίων είναι ερευνητικές. Πολλές από τις παραπάνω εργασίες μου  είναι σε συνεργασία με άλλους ερευνητές.

ΠΙΣΩ

     
Ναυαρίνου 13α,10680, Αθήνα Τηλ.: 210 3688036 - Fax: 210 3688036
13a, Navarinou Str., Athens Τel.: 210 3688036-Fax: 210 3688036
H ανάπτυξη του ιστοχώρου πραγματοποιήθηκε από τον καθ. Παν. Κόκκοτα και τους συνεργάτες του.
www.primedu.uoa.gr/sciedu © 2004 All rights reserved - e-mail: estamoulis@sch.gr