ΦΥΤΑ
ΒΙΒΛΙΟ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΑContents News

 

Home
Up
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΙΔΕΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

ΤΑ ΦΥΤΑ

1. Επιστημονικό μέρος

    Οι ζωντανοί οργανισμοί

    Η ρίζα του φυτού

    Ο βλαστός του φυτού

    Οι βασικές λειτουργίες του φυτού (φωτοσύνθεση, αναπνοή, διαπνοή)

 

2. Ιδέες των μαθητών

    Η έννοια της ζωής

    Βιολογικά κριτήρια

    Η έννοια του "φυτού"

    Η ταξινόμηση

    Η διατροφή του φυτού

    Η ανάπτυξη του φυτού - φωτοτροπισμός

    Η φωτοσύνθεση

    Η ανταλλαγή αερίων από τα φυτά

 

3. Φύλλα εργασίας

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Οι ζωντανοί οργανισμοί
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Τι χρειάζεται ένα φυτό για να μεγαλώσει
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Τα μέρη του φυτού
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Ο ρόλος της ρίζας και του βλαστού στα φυτά
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Πώς τρέφονται τα φυτά
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Πώς τρέφονται τα φυτά ΙΙ - Η λειτουργία της αναπνοής
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 Τα φυτά διαπνέουν
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπνοή των φυτών
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 Πώς προσαρμόζονται τα φυτά στο περιβάλλον. Ο γεωτροπισμός και ο φωτοτροπισμός των φυτών.
   
   

       

   

   

   

   

   

 

   

Send mail to estamoulis@primedu.uoa.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001-2005 ΠΤΔΕ - Δ.Φ.Ε.
Last modified: Νοεμβρίου 02, 2004