ΖΩΑ
ΒΙΒΛΙΟ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΑContents News

 

Home
Up

 

 

1. Επιστημονικό μέρος

2. Οι ιδέες των μαθητών

3. Φύλλα εργασίας

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Η τροφική αλυσίδα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Τα σπονδυλωτά και τα ασπόνδυλα ζώα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Τα ασπόνδυλα ζώα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Τα σπονδυλωτά ζώα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Ο σκελετός και το βάρος των σπονδυλωτών
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τα σπονδυλωτά και το περιβάλλον στο οποίο ζουν
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 Η προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 Τα θηλαστικά
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 Απειλούμενα είδη ζώων
Send mail to estamoulis@primedu.uoa.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001-2005 ΠΤΔΕ - Δ.Φ.Ε.
Last modified: Νοεμβρίου 02, 2004