ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΑContents News

 

Home
Up
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Στον «οδηγό για το δάσκαλο» παρουσιάζεται η φιλοσοφία, η δομή και η μεθοδολογία που ακολουθείται στο βιβλίο του μαθητή, το επιστημονικό μέρος για κάθε διδακτική ενότητα και σαφείς οδηγίες για κάθε φύλλο εργασίας (διδακτικοί στόχοι, υλικά, περιγραφή των δραστηριοτήτων, απαντήσεις στα ερωτήματα και τα φύλλα αξιολόγησης καθώς και εναλλακτικές δραστηριότητες).

 

 

Home Up ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 

Send mail to estamoulis@primedu.uoa.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001-2005 ΠΤΔΕ - Δ.Φ.Ε.
Last modified: Νοεμβρίου 02, 2004