ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

ΒΙΒΛΙΑ

1.     Τα βιβλία των Φυσικών Επιστημών των Ε΄ και Στ΄ Τάξεων της Α/βαθμιας Εκπαίδευσης (1999).

2.     Τα βιβλία Φυσικής της Α', Β' και Γ' Λυκείου (Γενικής Παιδείας Κατεύθυνσης), Β' και Γ' Λυκείου

3.     Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα 1998.

4.     Διδακτική των Φυσικών Επιστημών βελτιωμένη ΄Εκδοση, Γρηγόρη, Αθήνα, (1998).

5.     Φυσική Β΄Λυκείου- Κατεύθυνση 1998, ΟΕΔΒ, Αθήνα.

6.     Λύσεις των Ασκήσεων Φυσικής Β΄Λυκείου- Κατεύθυνση. ΟΕΔΒ, Αθήνα.

7.     Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

  Ένα μέρος του βιβλίου αυτού περιλαμβάνεται στο βιβλίο μου : Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ΙΙ. Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης. Το οποίο είχα υποβάλλει για την κρίση μου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

  Ωστόσο η προσθήκη νέων κεφαλαίων  : 1) ο ρόλος της γλώσσας στην κατανόηση των Φυσικών εννοιών, 2) Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων και 3) Παραδείγματα Διδασκαλιών με βάση τη θεωρία της εποικοδόμησης της γνώσης, καθώς επίσης και η συμπλήρωση των κεφαλαίων που υπήρχαν, έδωσαν ένα ολοκληρωμένο βιβλίο που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των φοιτητών και των δασκάλων αλλά και γενικότερα κάθε εκπαιδευτικό που ασχολείται με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

      Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το βιβλίο αυτό θα αγοραστεί για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

8.         Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Γρηγόρη, Αθήνα, 1988. 

9.         Με ομάδα συνεργατών: Πειράματα Φυσικής για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο: Αξιοποίηση του πειράματος στη διδακτική πράξη. Γρηγόρη, Αθήνα 1988.

10.         Φυσική ΙΙ Βασικές Έννοιες από τον Ηλεκτρισμό και τη νεότερη Φυσική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1988.

11.     Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ΙΙ. Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης, Γρηγόρη.

12.         Π.Κόκκοτας, Δ.Κρέμος: Φυσική Α΄ Λυκείου: ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1985.

13.         Π.Κόκκοτας, Δ.Κρέμος: Φυσική Α΄ Λυκείου: Λύσεις των ασκήσεων ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1985.

14.         Με ομάδα συνεργατών: Φυσική Γ΄ Λυκείου: ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1983.

15.         Με ομάδα συνεργατών: Φυσική Γ΄ Λυκείου: Λύσεις των ασκήσεων ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1983.

16.         “Η ελευθερία στην εκπαίδευση” δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση, Γρηγόρης, Αθήνα, 1983.

17.         “Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας”, Τούντας, Αθήνα 1978.

 

 

 

 

 

 

     
  Τελευταία ενημέρωση: 04 Οκτωβρίου 2002  
Επικοινωνία   |Σχόλια   Αρχική Σελίδα