ΣΩΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΑContents News

 

Home
Up

 

ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΡΙΑ

 

1. Επιστημονικό μέρος

2. Οι ιδέες των μαθητών

3. Φύλλα εργασίας

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια (Ι)
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια (ΙΙ)
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Η τήξη και η πήξη των σωμάτων
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Η εξάτμιση των υγρών
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Ο βρασμός - η υγροποίηση
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τα καιρικά φαινόμενα
   
   
   

 

Send mail to estamoulis@primedu.uoa.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001-2005 ΠΤΔΕ - Δ.Φ.Ε.
Last modified: Νοεμβρίου 02, 2004