ΑΕΡΑΣ
ΒΙΒΛΙΟ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΑContents News

 

Home
Up

 

 

1. Επιστημονικό μέρος

2. Οι ιδέες των μαθητών

3. Φύλλα εργασίας

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Πού υπάρχει αέρας
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Ο αέρας και οι ιδιότητές του (Ι)
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Ο αέρας και οι ιδιότητές του (ΙΙ)
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Τα συστατικά του αέρα
   
   
   
   
   

 

Send mail to estamoulis@primedu.uoa.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001-2005 ΠΤΔΕ - Δ.Φ.Ε.
Last modified: Νοεμβρίου 02, 2004