ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

Οι Φυσικές Επιστήμες στο διαδίκτυο

Ιστοσελίδα με αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες (Μηχανική, Κυματική, Οπτική, Η/Μ, Αστρονομία, Βιολογία) http://www.explorescience.com/index.cfm
Virtual Physics Simulations: Δικτυακός τόπος με πλούσιο υλικό. Η σελίδα αυτή είναι μια συλλογή ιστοσελίδων όπου περιέχουν προσομοιώσεις φαινομένων και αρχών της Φυσικής http://www.hazelwood.k12.mo.us/ ~grichert/sciweb/applets.html
Principles of Technology-Virtual Simulations & Labs http://www.peaknet.net/~grichert/
Εφαρμογές της Φυσικής και των Μαθηματικών σε Java http://www.lightlink.com/sergey/java/
Physics Lessons and Tutorials: Ιστοσελίδα με animations, Video και άλλο υλικό http://www.sciencejoywagon.com/ physicszone/lesson/
The electronic Universe: Ιστοσελίδα με συλλογή σελίδων για τις Φυσικές Επιστήμες http://zebu.uoregon.edu/
Live The Physics: Πολύ καλή σελίδα σχεδιασμένη από φοιτητές. http://library.thinkquest.org/13526/index2.htm
Περιέχει animations για διάφορες βασικές φυσικές έννοιες (απευθύνεται σε φοιτητές) http://www.physicsclassroom.com/ mmedia/index.html
 
Simulation Library (απευθύνεται σε φοιτητές) http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/
Physics Simulations: Μεγάλη συλλογή προσομοιώσεων (απευθύνεται σε φοιτητές) http://webphysics.ph.msstate.edu/javamirror/
Multimedia Physics Studios http://www.glenbrook.k12.il.us/ gbssci/phys/mmedia/index.html
Virtual Tour of the Sun http://www.michielb.nl/sun/kaft.htm
Applet σχετικό με την οπτική http://www.hazelwood.k12.mo.us/ ~grichert/optics/intro.html
Ιστοσελίδα με σελίδες για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία http://www.physlink.com/
Ιστοσελίδα με μεγάλο αριθμό σελίδων για τις Φυσικές Επιστήμες http://www.enc.org/weblinks/science/
Ιστοσελίδα για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία http://www.brainpop.com
Ιστοσελίδα για την αστρονομία http://www.enchantedlearning.com/ subjects/astronomy/
Η Φυσική στο Διαδίκτυο (Ελληνική ιστοσελίδα).Χρήσιμες συνδέσεις, Αρχείο Ειδήσεων, Αρχείο Αρθρων, Μηχανή αναζήτησης στο Web, Εκλαϊκευμένα Βιβλία Φυσικής κ.α. http://65.108.136.171/
Οι συνδέσεις που προτείνει "Η Φυσική στο διαδίκτυο" κατά κατηγορίες (Μηχανική, Οπτική, Ακουστική, Ηλεκτρομ/σμός, Θερμοδυν/κή, Ατομική, Πυρηνική, Σχετικότητα, Κβαντική, Αστροφυσική, Βιοφυσική, Ιστορία) http://65.108.136.171/bestofsites.html
Ενδιαφέρουσα σελίδα με πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών στον αιώνα μας.
Περιέχει και αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες
http://www.pbs.org/wgbh/aso/
 
Ιστοσελίδα της NASA για μαθητές http://kids.earth.nasa.gov/
Ένα αλληλεπιδραστικό ταξίδι στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl
HyperPhysics: ένα περιβάλλον διερεύνησης εννοιών της Φυσικής μέσω εννοιολογικών χαρτών
 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/emcon.html#emcon
The one-stop site for teaching and learning interactive and visual Physics http://www.visualphysics.com/
Αpplets Φυσικής: Ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου του Oregon με ενδιαφέρουσες
παρουσιάσεις αλληλεπιδραστικών εφαρμογών, πειραμάτων και προσομοιώσεων (Αστροφυσική, Ενέργεια
και Περιβάλλον, Μηχανική, Θερμοδυναμική)
 
http://jersey.uoregon.edu/vlab/
 
Εικονικό εργαστήριο: Ιστοσελίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών που περιλαμβάνει μικροεφαρμογές με applets για τη Φυσική σε ένα εικονικό εργαστήριο (Ελαστική και ανελαστική Κρούση, Κεκλιμένο επίπεδο, Διάθλαση φωτός, Μοντέλο λούνα-παρκ, Υδροστατική πίεση σε ρευστά, Ο μοχλός, Η κούνια του Νεύτωνα, Πρόσθεση διανυσμάτων, Απλά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος, Δύναμη Λαπλάς, Μαθηματικό εκκρεμές, Σύστημα τροχαλιών, Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, Αρμονικός ταλαντωτής, Γεννήτρια (εναλλακτήρας), Συζευγμένα εκκρεμή, Στάσιμα διαμήκη κύματα, Φαινόμενο Doppler, Συμβολή δύο κυκλικών ή σφαιρικών κυμάτων, Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος, Ηλεκτρομαγνητικό κύμα, Νόμος του Ohm, Κυκλώματα ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων, Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων) http://www.spin.gr/applets/
Συλλογή επιλεγμένων εικονικων πειραμάτων πλαισιωμένων με την ανίστοιχη θεωρία http://leandros.chem.demokritos.gr/labs/
Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει applets (Μηχανική, Κύματα και ταλαντώσεις, Ηλεκτρισμός, Οπτική, Θερμοδυναμική, Θεωρία Σχετικότητας, Ατομική και Πυρηνική Φυσική) http://www.spin.gr/applets/physics.shtml
Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΕΕΣΦΥΕ) μπορείτε να βρείτε εκλαϊκευμένα άρθρα και πίνακες, φωτογραφίες από την τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα και διευθύνσεις στο διαδίκτυο με εκλαϊκευτικό υλικό κλπ. για τα Στοιχειώδη Σωματίδια http://www.physics.ntua.gr/ eesfye/POP/1stpage.html 
 
Διδασκαλία με τη βοήθεια της Πληροφορικής (Computer as Learning Partner (CLP)):Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται τρόποι για τη διδασκαλία θεμάτων οπτικής, θερμοδυναμικής, θερμότητος κ.α. με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών http://www.clp.berkeley.edu/CLP.html 
Οι εννιά πλανήτες: Ιστορικά, μυθολογικά και επιστημονικά στοιχεία για καθέναν από τους εννιά πλανήτες και τους δορυφόρους τους http://seds.lpl.arizona.edu/billa/tnp 
Η ιστοσελίδα αυτή της NASA αναφέρεται στο ηλιακό σύστημα, στους πλανήτες και στους αστεροειδείς.
Είναι κατάλληλη για μαθητές, καθηγητές και για όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επιπλέον, υπάρχει ένα πλήθος έγκυρων πληροφοριών για τις οποίες πηγή είναι η ΝΑΣΑ.
Παραπέμπει σε πολλές έγκυρες διευθύνσεις σχετικές με θέματα αστροφυσικής.
http://starchild.gsfc.nasa.gov/ docs/StarChild/StarChild.html 
Ιστοσελίδα που αναφέρεται στα αστέρια και το ηλιακό σύστημα (Δημοτικό, Γυμνάσιο) http://oposite.stsci.edu/pubinfo/education/amazing-space 
Στις ιστοσελίδες αυτές θα βρείτε ενδιαφέροντα πειράματα και πληροφορίες (Φως, Ήχος, Θερμότητα, Ύλη και Ενέργεια, θέματα Χημείας) http://www.clab.edc.uoc.gr/physics/front_1.htm
 
Οπτική: Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει ένα applet το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιήσει προσομοιώσεις με φακούς, καθρέπτες, διηλεκτρικά, πηγές, αντικείμενα, δέσμες φωτός κ.ά. και να παρατηρεί τους τρόπους διάδοσης του φωτός http://webphysics.davidson.edu/ applets/optics/intro.html
Curricular Resources in Physics:Η σελίδα αυτή περιέχει ενδιαφέρουσες διευθύνσεις του διαδικτύου σχετικά με θέματα Φυσικής και υλικό για δάσκαλους και μαθητές http://www.cln.org/subjects/physics_cur.html
Προσομοίωση μιας συλλογής σωμάτων που επηρεάζονται από το νόμο της βαρύτητας http://utstat.toronto.edu/jeff/java/manymoons.html 
 
Αυτό το εικονικό πείραμα, στις σελίδες του πανεπιστημίου του Oregon, επιτρέπει στο μαθητή να μετρήσει τις σχέσεις μεταξύ των τιμών των παραμέτρων στα πειράματα βαλλιστικής http://jersey.uoregon.edu/vlab/Cannon/index.html 
 
Pieces of Science: Explore Pieces of Science, a gallery of scientific artifacts and educational resources produced by the Online Museum Educators Πλούσιο σε πληροφορίες και δρστηριότητες για 16 επιστημονικές κατασκευές http://www.fi.edu/pieces/
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

     
  Τελευταία ενημέρωση: 10 Φεβρουαρίου 2003  
Επικοινωνία   |   Αρχική Σελίδα