ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Eλληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 

ΤΕΙ Αθήνας

ΤΕΙ Ηπείρου

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΤΕΙ Καλαμάτας

ΤΕΙ Καβάλας

ΤΕΙ Λαμίας

ΤΕΙ Λάρισας

ΤΕΙ Μεσολογγίου

ΤΕΙ Πάτρας

ΤΕΙ Πειραιά

ΤΕΙ Σερρών

ΤΕΙ Χαλκίδας

ΤΕΙ Κρήτης

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

www.alfavita.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

e-ΠΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ

eTwinning

ΣΧ.Ε.Δ.Ι.Α

 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓραφεΙο για την ΚοινωνΙΑ της ΠληροφορΙας

ΙστοσελΙδα ΠεριφερειακΗς ΔιεΥθυνσης ΑττικΗς

Ιδρυμα ΜεΙζονος ΕλληνισμοΥ - ΙΜΕ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)

 

 ΕλληνικΕς βιβλιοθΗκες

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πάτρας

Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Πληροφορικής

Ίδρυμα Ευγενίδου : Ηλεκτρονικές Πηγές

Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας  
Ιδρυμα Ευγενίδου - Βιβλιοθήκη  
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς  
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης  
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη  
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου  
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης  
Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Βιβλιοθήκη 
Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π  

 

 ΔιεθνεΙς ΒιβλιοθΗκες

 

eBooks Cube

Internet Public Library

Perseus Digital Library


 ΜηχανΕς ΑναζΗτησης

 

AllTheWeb

Yahoo

Altavista

Google

Lycos

Ask Jeeves

Inktomi

HotBot

in.gr