Τομείς   Διδακτικό προσωπικό   Διοικητικό προσωπικό   Μεταπτυχιακές σπουδές   Επιμορφωτικά προγράμματα

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ

 

Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης

Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών

Email:
Τηλ:
2103688488-90 (γραφ.), 2104518279 (οικ.),   6946307892
Fax:
2103688489
Διεύθυνση:
Ιπποκράτους 20 (4ος όροφος), 10680 Αθήνα                                
 

Σύντομο βιογραφικό του Καθηγητή Γεωργίου Ν. Λεοντσίνη

Ο Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης είναι Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Ελληνικής Φιλολογίας) και πραγματοποίησε, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία (University of East Anglia, School of European History), που οδήγησαν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.). Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα (1987-1988) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University of London, Holloway and Bedford New College, Department of History), στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών της Επιστημονικής Επιτροπής Τεχνικής Βοήθειας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και με την ιδιότητα του Επισκέπτη Ερευνητή (Visiting Scholar). Από το έτος 1982 έως το 1995 διετέλεσε Σχολικός Σύμβουλος καθηγητών για τα φιλολογικά και ιστορικά μαθήματα σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών, πολιτιστικών συλλόγων και ιδρυμάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Με πρωτοβουλία του ιδρύθηκε το 2006 η «Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της γενικής και της τοπικής Ιστορίας» 

Δίδαξε κατά τα ακαδ. έτη 1985/86-1989/90, με βάση το Π.Δ. 407/80, στο Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου το γνωστικό αντικείμενο «Δυτικές Ευρωπαϊκές Κυριαρχίες στον Ελληνικό Χώρο». Το 1989 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και δίδαξε τα γνωστικά αντικείμενα «Νεότερη Ελληνική Ιστορία» και «Διδακτική της Ιστορίας». Το έτος 1992 εξελέγη στο ίδιο Πανεπιστήμιο Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας και Διδακτική της Ιστορίας» και το 1997 Καθηγητής στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Κατά τα ακαδ. έτη 1989/90-1997/98 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικά Τμήματα) τα γνωστικά αντικείμενα «Νεότερη Ελληνική Ιστορία» και «Διδακτική της Ιστορίας». Είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει σε αυτό τα γνωστικά αντικείμενα «Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας», «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία» και «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης». Στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών διδάσκει τα μαθήματα «Διδακτική της Ιστορίας», «Πρακτικές Ασκήσεις Διδακτικής της Ιστορίας» και «Νεότερη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία».

Διετέλεσε επί πολλά ακαδημαϊκά έτη Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2004 είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του ίδιου Τμήματος. Κατά τα ακαδ. έτη 1995-2003 διετέλεσε Διευθυντής του 3ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Αθηνών. Από το έτος 1999 εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κυθήρων, που συγκροτήθηκε με βάση το Ν. «Καποδίστριας» για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και διετέλεσε υπεύθυνος για θέματα Παιδείας, Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού. Από τον Ιανουάριο του 2005 είναι Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτιστικών Θεμάτων του Δήμου Κυθήρων. Με πρωτοβουλία του το 1999 ιδρύθηκε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, του οποίου αποτελεί μέλος της επιστημονικής επιτροπής. Έχει διοργανώσει διεθνή και πανελλήνια συνέδρια. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, επιστημονικές μελέτες και άρθρα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Έλαβε μέρος σε συνέδρια και σεμινάρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η διδακτορική του διατριβή φέρει τον τίτλο: The Island of Kythera: A Social History, 1700-1863, University of East Anglia, School of European History (εκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, 1987).

Άλλα βασικά του βιβλία είναι: 1. Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, εκδ. Αφοί Τολίδη, κεντρ. διάθεση εκδόσεις «Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 20055. 2. Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας και εκπαίδευσης, κεντρ. διάθεση εκδόσεις «Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 20045. 3. Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας, κεντρ. διάθεση εκδόσεις «Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 20042. 4. Διδακτική της Ιστορίας: Γενική-τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, κεντρ. διάθεση εκδόσεις «Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 1996. 5. Ιστορία-περιβάλλον και η διδακτική τους, κεντρ. διάθεση εκδόσεις «Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 1999. 6. Πειραματικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκδ. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2000. 7. Η τοπική ιστορία ως πεδίο σπουδής στο πλαίσιο της σχολικής παιδείας, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2001. 8. Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα διδακτικής της ιστορίας και περιβάλλοντος, εκδ. «Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 2003. 9. Πολυπολιτισμικότητα και Σχολική Ιστορία, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2006 (υπό έκδοση). 10. Γ. Ν. Λεοντσίνης, κ.ά., Εκπαιδευτικό λογισμικό ιστορίας Γ΄ τάξης Γυμνασίου (CD-ROM), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ), Αθήνα 1999. 11. Γ. Ν. Λεοντσίνης, κ.ά., Εκπαιδευτικό λογισμικό τοπικής ιστορίας Γ΄ τάξης Γυμνασίου (CD-ROM), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2006 (βλ. εκτενές βιογραφικό σημείωμα).


Copyright ©2005 ΠΤΔΕ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ