ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Τ.Δ.Ε.                                                                                                                                                                                                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ναυαρίνου13Α, Ισόγειο

 

Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων:Tηλ.2103688198, FAX:2103688019   

Τμήμα Μεταπτυχιακών Θεμάτων: Tηλ. 2103688197, FAX :210 -3688015

Γραμματεία Εξομοίωσης: Tηλ. 2103688197, FAX : 210 -  3688015

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ      

 

    Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 1.  

Γεωργίου Ευγενία Προϊσταμένη Γραμματείας

 1.  

Γενιτσαρίδη-Εξαρχάκου Μαρίνα ΕΤΕΠ

 1.  

Γεωργακοπούλου Κων/να Διοικητική Υπάλληλος

 1.  

Εξαρχάκος Λεωνίδας  Διοικητικός Υπάλληλος

 1.  

Εξαρχάκου Κανέλλα Διοικητική Υπάλληλος

 1.  

Κολατσού Βασιλική Διοικητική Υπάλληλος

 1.  

Λυρίτση Ευδοκία Διοικητική Υπάλληλος

 1.  

Μπρόβα Χριστίνα Διοικητική Υπάλληλος

 1.  

Νασιώκα Βασιλική Διοικητική Υπάλληλος

 1.  

Περιβολάρη Δέσποινα  Διοικητική Υπάλληλος

 1.  

Σιώτου Μαριέττα  Διοικητική Υπάλληλος

 1.  

Σοϊλέδη Μαρίνα ΥΕ

 1.  

Τσιώλη Κωνσταντίνα Διοικητική Υπάλληλος

 1.  

Χολέβας Λεωνίδας ΕΤΕΠ

 1.  

Χονδροθανάσης Παναγιώτης  Διοικητικός Υπάλληλος