ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

.

Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής

 

Τομέας Ανθρωπιστικών σπουδών: Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου

 

Τμήμα Μαθηματικών και Πληροφορικής 

 

Τμήμα Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

 

ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΜΑΘΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

          

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ   

                

 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Διευθυντής

Εργαστηρίου                

Αθανάσιος Τριλιανός, Καθηγητής

Μέλη

Εργαστηρίου

Ιωάννης Βρεττός, Καθηγητής

Μαρία Τζάνη, Καθηγήτρια

Ηλίας Ματσαγγούρας, Καθηγητής

Κων/νος Μαλαφάντης, Επίκ. Καθηγητής

Ηρώ Μυλωνάκου, Λέκτορας

Λαμπρινή Σκούρα, Λέκτορας

Θωμάς Μπαμπάλης, Λέκτορας

Τηλ:                              

210-3688558, 210-3688395

Fax:                               

210-3688395

Ε-mail:                         

atrilianos@primedu.uoa.gr

Διεύθυνση 

Ιπποκράτους 31

ΤΚ, Περιοχή                

10680, Αθήνα

                                                                                                                         

Συνοπτική Περιγραφή των Δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής στοχεύει στην έρευνα και πειραματισμό στα αναλυτικά προγράμματα και διδακτικά βιβλία, στις μεθόδους και τα μοντέλα διδασκαλίας- μάθησης, στις διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης, στην αξιολόγηση του μαθητή, του εκπαιδευτικού, της σχολικής μονάδας, των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων και στην εξέταση θεμάτων διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και διδακτικής, και τέλος στην έκδοση επιστημονικού περιοδικού που θα καλύπτει τους στόχους του εργαστηρίου.

 

Περιγραφή Υπηρεσιών που παρέχονται (αν υπάρχουν) και σε ποιους απευθύνονται οι Υπηρεσίες αυτές

· Συνεργασία και σύμπραξη με άλλα πειραματικά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα άλλων πανεπιστημίων του εσωτερικού και εξωτερικού.

· Αμοιβαίες επισκέψεις επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού, φοιτητών και εκπαιδευτικών.

· Οργάνωση συνεδρίων, εκτύπωση και μετάφραση βιβλίων, διακίνηση διδακτικού υλικού.

· Συνεργασία με τα άλλα εργαστήρια και τους τομείς του Τμήματος σε διακλαδικές και διεπιστημονικές συμπράξεις.

· Κάλυψη των διδακτικών, επιμορφωτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Π.Τ.Δ.Ε.

· Εξυπηρέτηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί η συνδρομή του συγκεκριμένου εργαστηρίου.

 

Εκδόσεις Εργαστηρίου 

1.Α. Τριλιανός- Ιγν. Καράμηνας (Επιμ.), (2004), Συμβουλευτική Γονέων, Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, Αθήνα.

2.Πρακτικά της Ημερίδας: «Θεόφραστος Γέρου (1916-1996): Αγώνες και Όραμα για μια Δημοκρατική Εκπαίδευση», Αθήνα 2007 (υπό έκδοση).

Έρευνες Εργαστηρίου 

1.«Εβδομαδιαία πρακτική άσκηση των φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών: εμπειρία και προοπτικές», Αθήνα 2002. 

2.«Διερεύνηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών,  παραγωγή και χρήση στρατηγικών διδασκαλίας συνεκπαίδευσης μαθητών», Αθήνα, 2004.

3.«Διερεύνηση της εφαρμογής μικτού διδακτικού μοντέλου (συνδυασμός άμεσης και έμμεσης διδασκαλίας) σε τάξεις του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους», Αθήνα 2005.

4.«Το παιδί του εκπαιδευτικού στην τάξη του» (Έρευνα υπό εξέλιξη σε πανελλαδικό δείγμα δασκάλων).

Ερευνητική Ομάδα: (Αθανάσιος Τριλιανός, Αθανάσιος Τσιπλητάρης, Θωμάς Μπαμπάλης, Ιγνάτιος Καράμηνας) 

Συνέδρια-Ημερίδες Εργαστηρίου

1.«Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ο ρόλος του εκπαιδευτικού», Διάλεξη του Καθηγητή και Προέδρου της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης κ. Mark Alter, Αθήνα, 16 Μαΐου 2001.

2.«Μίλτος Κουντουράς: Ένας οραματιστής παιδαγωγός και ανιδιοτελής δάσκαλος», Αθήνα, 29 Μαΐου 2002.

3. «Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών-ΚΕΕΠΕΚ, Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 2004 (Συμμετοχή).

4.«Θεόφραστος Γέρου (1916-1996): Αγώνες και Όραμα για μια Δημοκρατική Εκπαίδευση», Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2006. 

Παραγωγή Διδακτικού- Εκπαιδευτικού Υλικού

·Στα πλαίσια των πρακτικών ασκήσεων των προπτυχιακών φοιτητών που εντάσσονται στο μάθημα Διδακτική  Μεθοδολογία και Πράξη Ι και ΙΙ παρήχθησαν σχέδια μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Ιστορία, τη Φυσική σύμφωνα με τα παλιά και τα νέα Προγράμματα Σπουδών προς χρήση των φοιτητών.

·Στα πλαίσια του μαθήματος «Διδακτικές και Παιδαγωγικές Εφαρμογές με τη Χρήση του Διαδικτύου» οι προπτυχιακοί φοιτητές παρήγαγαν μέσω των υπολογιστών του εργαστηρίου σενάρια διδασκαλίας για το μάθημα της Ιστορίας της Δ΄ Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

·Επίσης, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές στα πλαίσια των μαθημάτων της Διδακτικής εκπονούν επιστημονικές εργασίες-μελέτες, όπου διερευνούν σε βάθος και έκταση επίκαιρα θέματα της Μεθοδολογίας της Διδασκαλίας και Σχολικής Πρακτικής.

Τμήμα Μαθηματικών και Πληροφορικής

 

Πρακτικό μέρος

 

Τμήμα Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Επιστημών