...............................................................................................................................................................................................................

1) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2) ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

3) ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

4) ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5)  ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

 

1) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1.  Βρεττός Ιωάννης

Ιπποκράτους 20, 2ος όροφος

210 3688497

2.  Ματθαίου Δημήτριος

Ιπποκράτους 20, 3ος όροφος

210 3688481

3.  Ματσαγγούρας Ηλίας

Ιπποκράτους 20, 2ος όροφος

210 3688472, 210 3688473

4Τζάνη Μαρία

Ναυαρίνου 13Α, 1ος όροφος

210 3688061, 210 3688070

5.  Τριλιανός Αθανάσιος

Ιπποκράτους 33, 1ος όροφος

210 3688395

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6.  Μαλαφάντης Κων/νος

Ναυαρίνου 13Α, 1ος όροφος

210 3688082-fax 2103688078

7. Φασούλης Κων/νος

Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος

210 3688457

8.  Φυριππής Εμμανουήλ

Ιπποκράτους 33, 1ος όροφος

210 3688455

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

9.  Μπάμπαλης Θωμάς

     Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος

210 3688463, 210 3688464

10.  Μυλωνάκου - Κεκέ  Ηρώ

Ναυαρίνου 13Α, 1ος όροφος

210 3688032, 210 3688085

11.  Σκούρα Λαμπρινή

Ναυαρίνου 13Α, ισόγειο

210 3688198

 

2) ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1. Δράκος Γεώργιος  

Ιπποκράτους 33, 1ος όροφος

210 3688386

2. Παπαδάτος Ιωάννης

Χαριλάου Τρικούπη 24, 3ος όροφος

210 3626445, fax 2103614301 

3. Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα

Ναυαρίνου 13Α, 1ος όροφος

210 3688071

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

4. Γαλανάκη Ευαγγελία

Ναυαρίνου 13Α, 1ος όροφος

210 3688089, 210 3688088

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

5. Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος

Ιπποκράτους 33, 1ος όροφος

210 3688380, fax 210 3688381

 

3) ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1. Γραμματάς Θόδωρος

Ιπποκράτους 20, 2ος όροφος

210 3688470, 210 3688474

2. Δασκαλάκης Δημοσθένης

Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος

210 3640719,210 3688480

3. Κακίση-Παναγοπούλου Λουίζα

Ναυαρίνου 13Α, 1ος όροφος

210 3688052

4. Κατσίκη-Γκίβαλου Αναστασία

Ιπποκράτους 20, 3ος όροφος

210 3688486 

5. Νάκας Αθανάσιος

Ναυαρίνου 13Α, 1ος όροφος

210 3688060

6. Πάτσιου Βασιλική

Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος

210 3688542, 210 3688544

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

7. Γκίβαλος Μενέλαος

Ναυαρίνου 13Α, 1ος όροφος

210 3688004

8. Καλογήρου Γεωργία

Ναυαρίνου 13Α, 1ος όροφος

210 3688059

9. Μπαμπούνης Χαράλαμπος

Τηλεμάχου 11, 4ος όροφος

210 3631813

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

10. Κακάμπουρα Ρέα

Τηλεμάχου 11, 3ος όροφος

210 3600123 

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

11. Μαγουλά Ευγενία

Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος

 

ΕΕΔΙΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

12. Τζαμαργιάς Παναγιώτης

Ιπποκράτους 31,  1ος όροφος

210 3688555 

  

4) ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1. Βουδούρη-Αρτίκη Αγγελική 

Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος

210 3688499

2. Ρασσιάς Ιωάννης 

Ιπποκράτους 20, 3ος όροφος

210 3688500 

3. Μπούφη Ανδρονίκη

Ιπποκράτους 20, 3ος όροφος

210 3688476

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

4. Δημάκος Γεώργιος

Ναυαρίνου 13Α, 1ος όροφος

210 3688068

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

5. Μπαραλής Γεώργιος

Ιπποκράτους 20, 4ος όροφος

210 3688493 

  

5)  ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1. Καλκάνης Γεώργιος 

Ναυαρίνου 13Α, 4ος όροφος

210 3688027, 210 3688028 

2. Σκορδούλης Κων/νος  

Ναυαρίνου 13Α, 4ος όροφος

210 3688033 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

3. Χαλκιά Κρυσταλλία   

Ναυαρίνου 13Α, 4ος όροφος

210 3688035

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

3. Μαυρικάκη Ευαγγελία  

Ναυαρίνου 13Α, 4ος όροφος

210 3688035

  

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 1. Πασσάκος Κων/νος ,    Καθηγητής Ψυχοπαιδαγωγικής

2. Καζαμίας Ανδρέας,     Καθηγητής Συγκριτικής Παιδαγωγικής

3. Μερακλής Μιχάλης,     Καθηγητής Λαογραφίας

4. Κωστόπουλος Δημήτρης,     Καθηγητής Φυσικής

5. Μάνος Κων/νος,     Καθηγητής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας

6. Ρηγόπουλος Γεώργιος,     Καθηγητής Θρησκειολογίας

7. Παπάς Αθανάσιος,     Καθηγητής Παιδαγωγικής

8. Κόκκοτας Παναγιώτης,   Καθηγητής Διδακτικής Φυσικών Επιστημών

9. Τσιπλητάρης Αθανάσιος,     Καθηγητής Παιδαγωγικής

10. Εξαρχάκος Θεόδωρος,      Καθηγητής Μαθηματικών   

11. Σαϊτης Χρήστος,      Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης

12. Κολιάδης Εμμανουήλ,       Καθηγητής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας

13. Σαλβαράς Ιωάννης,     Καθηγητής Παιδαγωγικής

14. Λεοντσίνης Γεώργιος,     Καθηγητής Ιστορίας

15. Ράπτης Αριστοτέλης ,    Καθηγητής Πληροφορικής

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


1.  Π. Παπακωνσταντίνου, της Γενικής Παιδαγωγικής (1985-1996)
2.  Ευ. Βαρνάβα Σκούρα, των Παιδαγωγικών (1985-1989)
3.  Στέλλα Βοσνιάδου, της Ψυχολογίας (1992-1995)
4.  Ολ. Φράγκου-Ψυχοπαίδη, της Αισθητικής Αγωγής (1989-1992)
5.  Χρ. Χαραλαμπάκης, της Γλωσσολογίας (1993-2000)
6.  Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, της Λαογραφίας (1993-2008)